Brede school

Ontwerp

De gemeente Leeuwarden heeft zich ingespannen om een inspirerende leeromgeving en centrumfunctie voor De Zuidlanden te realiseren. De in Amsterdam werkende Japanse architect Yushi Uehara heeft met zijn bureau Zerodegree Architecture een fraaie interpretatie gegeven van de Friese stolpboerderij. De ontwerpfilosofie bij de vormgeving van het gebouw is volgens Uehara, dat het gebouw een trotse blik geeft op het verleden en zich daarbij afvraagt hoe de cultuur een toekomstige vernieuwing zou belichamen.

Vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen
Vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen. Met v.l.n.r.: Hilda Bosma; SKL Kinderopvang, Sipy Visser; PCBO Het Klaverblad, Gerike Ritsema; gemeente Leeuwarden, Jan Bosscha; OBS De Pionier, Johan Hoffer; RKBO De Sprong, Ingrid Heins; RKBO De Sprong en Jenny Mink; HWL Leeuwarden

Open in 2009

Met ingang van het schooljaar 2009/2010 kon de school in gebruik genomen worden.

In de Brede School zijn de scholen Obs De Pionier (Proloog), Cbs Klaverblad (PCBO) en De Sprong (RK Daltononderwijs), SKL Kinderopvang en Peuterspeelzaal Sinne Welzijn gehuisvest. Het is uniek dat de gemeente Leeuwarden De Brede School De Zuidlanden al realiseerde tijdens de bouw van de eerste woningen in Techum. De school is actief betrokken bij de omgeving en is een belangrijke ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen. De schoolleiding stelt het schoolgebouw beschikbaar voor een veelheid aan bijeenkomsten en activiteiten.

Wilt u meer informatie over de Brede school in De Zuidlanden? Klik hier voor de folder. In deze folder staan onder andere alle contactgegevens van de participanten van de Brede school.

<< Terug