Opening natuurspeelplaats De Zuidlanden

Wethouder Isabelle Diks en de kinderburgemeester van Leeuwarden, Eline de Graaf, hebben afgelopen zaterdag 5 oktober de natuurspeelplaats feestelijk geopend. Zij onthulden een bord met daarop de naam van Natuurspeelplaats 'De Klimop'.

Het ontwerp voor de natuurspeelplaats is gemaakt in samenwerking met leerlingen van Brede School De Zuidlanden en een aantal bewoners van De Zuidlanden. Samen vormden zij zes adviesgroepen, die een ontwerp in hebben geleverd voor de inrichting van de natuurspeelplaats. Uit iedere adviesgroep is een onderdeel gekozen, dat verwerkt is in het definitieve ontwerp. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het ontwerp en de inrichting van de natuurspeelplaats 'De Klimop'.

De uitvoering van de natuurspeelplaats is in volle gang. Hier werken de bewoners van De Zuidlanden zelf ook aan mee door middel van het volgen van vier workshops. De eerste workshop, het maken van een insectenhotel, heeft inmiddels plaatsgevonden en was een groot succes.  Op zaterdag 2 en 9 november worden er  voetbaldoelen,  een hut en een scherm gevlochten van wilgentenen. En tenslotte op 30 november vindt er een plantdag plaats. Dan worden er struiken en planten geplant op de natuurspeelplaats. Dit alles wordt gedaan onder begeleiding van medewerkers groen van de gemeente Leeuwarden, IVN en projectbureau De Zuidlanden. 
 
Een heel bijzonder element van de natuurspeelplaats is het ontwerp van een speeldinosaurus. Kunstenaar Daan Levy gaat de komende maanden samen met de kinderen van Brede School De Zuidlanden deze speeldino maken.  
 
De natuurspeelplaats kent een groeimodel. Met de beschikbare financiële middelen is nu de hoofdstructuur gerealiseerd. De verdere invulling en aankleding volgt in de loop der tijd. Vooral de natuur moet de gelegenheid krijgen om naar een schitterend eindresultaat te groeien.