Goutumer energiecentrale in bedrijf

De eerste volledig elektrische woning van Fryslân staat in De Zuidlanden. Wethouder Henk Deinum opent op donderdag 13 juni 2013 deze ‘all electric’ woning. Voor de energievoorziening gebruikt de woning uitsluitend zonne-energie. Het is de eerste woning die ook meer energie opbrengt dan de bewoners verbruiken. Maar liefst 4.000 kWh per jaar. Daar kan een elektrische auto 28.000 km op rijden!

Duurzame ambities
Leeuwarden wil in 2020 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas. “De bouw van deze woning past goed in de Leeuwarder ambities en laat ook zien dat het kan. Zeker in de nieuwbouw. Maar ook in bestaande woningen is er veel mogelijk met energiebesparende maatregelen”, aldus wethouder Deinum.
 
Het Leeuwarder bedrijf Planhus bouwde de duurzame woning. Directeur Henk Planting vertelt: “De zonnecollectoren en 125m2 hoogwaardige zonnepanelen voorzien in de warmte- en energiebehoefte. Verder zijn er hoogwaardige houtmaterialen, perfecte kierdichtheid, een hoge isolering en passieve zonwering toegepast. De woning bevat elektrische plafondverwarming, luchtverversing en gescheiden waterafvoerleidingen. De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is zelfs negatief!”
 
Duurzaam project: It Grien
De unieke woning is gebouwd in It Grien in De Zuidlanden. It Grien is een kleinschalig woonproject dat bestaat uit 10 kavels en door de gemeente Leeuwarden als energie neutrale bouwzone is aangewezen. Op de kavels mag zonder welstandseisen worden gebouwd. De enige voorwaarde is dat de huizen ‘energieneutraal’ zijn. Dit betekent dat ze minimaal evenveel energie opwekken als ze gebruiken.  
 
NHL Hogeschool meet energiegebruik
De komende twee jaren meten studenten van de NHL Hogeschool het werkelijke energieverbruik en de stroomopbrengst van alle installaties. Ook de individuele apparaten, zoals de wasmachine en de vaatwasser worden hierin meegenomen. Dit biedt oefenmateriaal voor de studenten en inzicht voor de bewoners in het verbruiksgedrag.
 
One Tonne Life
Het concept van deze woning is gebaseerd op het ‘One Tonne Life-project’ uit Zweden. Een initiatief van ontwikkelaar A-Hus, energieleverancier Vattenfall en autofabrikant Volvo. Hier zijn goede resultaten geboekt met woningen die veel minder CO2 produceren dan gebruikelijk (één ton CO2 tegen zeven ton CO2) en comfortabel zijn om in te wonen.