Herstelwerkzaamheden Brede School De Zuidlanden

De Brede School De Zuidlanden is een bijzonder gebouw met veel gebruiksmogelijkheden en inmiddels ook veel gebruikers.

Helaas kampt het gebouw al enige tijd met problemen in de installaties van de verwarming, alarm en riolering. 

Noodlokalen
Een aantal problemen is inmiddels opgelost, maar een aantal andere moeten grondig worden aangepakt. Om de overlast (voor de gebruikers van de school) tijdens deze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken verhuizen de scholen en SKL Kinderopvang tussen de herfst- en kerstvakantie naar noodlokalen die inmiddels naast de school zijn geplaatst. Het schoolplein blijft beschikbaar. 

Inloopavond
Op 10 september is er van 19.30 – 21.00 uur een informatieavond in Brede School De Zuidlanden. Hier kunt u terecht met eventuele vragen.