Werkzaamheden voetgangerstunnel bij Goutum, Jabikswoude in volle gang

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Er wordt een tijdelijke damwand gemaakt voor de waterkelder van de tunnel. Deze waterkelder vangt het regenwater op, zodat de tunnel droog blijft. Vervolgens worden er heipalen in de grond geheid voor de fundering. Daarna worden de vloer en de wanden gestort.

Openbaar vervoer goed bereikbaar
De wens bij bewoners en projectteam was er al langer: een fiets- voetgangerstunnel onder de nieuwe Overijsselselaan ter hoogte van Jabikswoude. Zo kan de bushalte aan de overkant van de weg op een veilige manier bereikt worden en kunnen bewoners makkelijk gebruik maken van het openbaar vervoer de stad uit. Ook voor de bus de stad in wordt een nieuwe bushalte aangelegd. In de ontwerptekeningen had het projectteam van de Overijsselselaan de tunnel al meegenomen. Onlangs werd de vergunningsprocedure afgerond en werd de omgevingsvergunning verleend. De tunnel gaat er nu daadwerkelijk komen.