Overijsselselaan open

Wethouder Thea Koster en directeur Rijkswaterstaat Els van Grol verrichtten op grote hoogte de officiele opening van de nieuwe Overijsselselaan.

Vanaf zondag 5 oktober 23.30 uur is het verkeer van de Overijsselseweg  verplaatst naar de nieuwe Overijsselselaan. Dat wordt voor iedereen even wennen. Na de opening van de Haak om Leeuwarden eind dit jaar, zal een deel van dit verkeer deze route nemen. Bewoners uit Techum en Jabikswoude rijden vanaf 6 oktober via de nieuwe kruispunten de wijk in en uit. De bestaande kruising op de Molkenkelder komt dan namelijk te vervallen. Na openstelling van de Overijsselselaan wordt nog vo op worden gewerkt aan een nieuwe rotonde op de kruising van de Sudertrimdielsdyk en Hoyteslân.

Hieronder de uitzending van Hjoed van 6 oktober van Omrop Fryslan. Zij doen hierin verslag over de nieuwe Overijsselselaan (2e item)