Schaatsen in De Zuidlanden!

In samenwerking met ijsbaanwerkgroep De Zuidlanden komt er ook dit jaar een tijdelijke ijsbaan in De Zuidlanden! Midden in het gebied, op de terp tussen Techum en Jabikswoude in, wordt morgen begonnen met de aanleg.

Al een aantal jaren achter elkaar realiseert projectbureau De Zuidlanden  een ijsbaan op een braakliggend stuk terrein in Techum. ’s Winters was het ieder jaar een gezellige ontmoetingsplaats voor alle bewoners en konden de ouders hun kinderen zorgeloos laten schaatsen op deze ruime ijsbaan. Toen bekend werd dat er zou worden gebouwd op deze plek en er deze winter  dus niet meer kan worden geschaatst, heeft een aantal enthousiaste wijkbewoners een werkgroep gevormd die plannen heeft ontwikkeld voor een multifunctionele ijsbaan in De Zuidlanden.

De plannen voor deze multifunctionele ijsbaan met meerdere voorzieningen vergt iets meer tijd en uitwerking dan in eerste instantie gedacht, maar hier wordt achter de schermen verder aan gewerkt. Tot die tijd eerst een tijdelijke ijsbaan op de Terp van Techum. 

Het projectbureau faciliteert in de aanleg van de ijsbaan en voorziet de ijsbaan van water. De grond wordt opgehoogd en er wordt een dijk omheen gelegd. De overige randvoorwaarden als verlichting en versnaperingen worden verzorgd door de ijsbaanwerkgroep. 

Deze winter kunnen in De Zuidlanden de schaatsen weer uit het vet !