Ondertekening huurcontract gezondheidscentrum De Zuidlanden

Op maandag 24 november 2014 sluit wethouder zorg, Andries Ekhart, een huurovereenkomst af met maatschap ‘Fysiotherapie Leeuwarden Zuid’ en Sinne Kinderopvang. Het gaat om de verhuur van de schuur van de boerderij Techum in De Zuidlanden. Gemeente Leeuwarden is eigenaar van deze boerderij.

Medio december wordt gestart met de aanbesteding voor restauratie en vervangende nieuwbouw van de schuur. In februari 2015 kan worden begonnen met de werkzaamheden. De totale restauratie van de boerderij in Techum is in twee delen uitgevoerd. Dinsdag 11 juni 2014 is het eerste deel, het voorhuis, opgeleverd. Hierin zit het informatiepunt Overijsselselaan van het project Vrij-Baan.
 
De boerderij Techum is aangewezen als bouwkundig Gemeentelijk Monument. Het pand ligt aan de voet van de terp Techum en is beschermd als archeologisch monument. De terp is het groene middelpunt met diverse voorzieningen voor de bewoners van De Zuidlanden.

Naar verwachting zal de locatie per 1 september 2015 door beide instanties in gebruik worden genomen. Dit gezondheidscentrum zal de ‘Techumerpleats’ worden genoemd en huisvest dan een fysiotherapeut, een huisarts, een logopedist, een verloskundige, een tandarts en een afgiftepunt van de apotheek. Sinne Kinderopvang vestigt in de ‘Techumerpleats’ haar 2e kinderopvang in De Zuidlanden met dagopvanggroepen van 0-4 jaar.