Bouw gezondheidscentrum door bouwbedrijf Buiteveld

Bouwbedrijf Buiteveld gaat vanaf begin maart 2015 de (ver)bouw van boerderij Techum uitvoeren. Onlangs is de aanbesteding geweest en is de opdracht aan het bouwbedrijf uit Oosterwolde gegund.

Er wordt eerst gestart met de sloop van de achterkant van de boerderij,  waarna dit met zoveel mogelijk bestaand materiaal opnieuw wordt opgebouwd. Het pand wordt vervolgens ingericht als gezondheidscentrum.

Dit gezondheidscentrum krijgt de naam ‘Techumerpleats’ en huisvest op termijn een fysiotherapeut, een huisarts, een logopedist, een verloskundige, een tandarts en een afgiftepunt van de apotheek. Sinne Kinderopvang vestigt in de ‘Techumerpleats’ haar 2e kinderopvang in De Zuidlanden met twee dagopvanggroepen van 0-4 jaar.

In verband met de veiligheid rondom de school, gaat het bouwverkeer niet langs de Techumerdyk maar wordt er een nieuwe tijdelijke toegangsweg aan de rechterkant van de boerderij aangelegd.

Naar verwachting is de oplevering eind dit jaar.