Verloting kavels eerste fase Wiarda

Op donderdag 12 februari 2015 vond de inschrijving voor de kavels in Wiarda plaats. Geïnteresseerden voor de kavels konden zich tot 09.00 uur inschrijven op een kavel naar voorkeur. Dit resulteerde in 18 inschrijvingen voor de 17 beschikbare kavels.

Doordat er meerdere gegadigden waren voor dezelfde kavel, moest er worden geloot. 
Dit gebeurde onder toeziend oog van notaris mr. M.A. Jonker Roelants van notariskantoor De Haan AGW Advocaten en Notarissen. Na de loting zijn er 11 kavels toegewezen en hebben de makelaars van makelaardij Hoekstra en makelaardij Friesland alle inschrijvers op de hoogte gebracht van het resultaat van de loting.

Vanaf zaterdag 14 februari  2015 10.00 uur,  gaan de resterende kavels in verkoop. Hiervoor geldt dan het ‘wie het eerste komt, wie het eerst maalt’ – principe. Geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de kavels van Wiarda via de makelaars van De Zuidlanden. Zij zijn iedere zaterdag aanwezig in het infocentrum van De Zuidlanden in de Eco Iglo van 10.00 – 12.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de kavels in Wiarda.

Of kom langs in ons informatiecentrum (Eco Iglo). Molkenkelder 60, Leeuwarden (Techum)