Fietspad Techum-Wirdum

Goed nieuws voor de mensen die tijdens dit mooie lenteweer weer meer op de fiets stappen of gaan wandelen in De Zuidlanden. Er wordt een tijdelijk fietspad van Leeuwarden via Buorkerij Techum – Loodyk (onder de Waldwei) naar Wirdum en vice versa aangelegd.

Het pad wordt aangelegd in een puinverharding. Dit is een tijdelijke situatie omdat het definitieve tracé nog niet bekend is in verband met de toekomstige buurtschappen in het gebied. Later zal dit pad een andere route krijgen. De tijdelijke verbinding is rond half juni gereed.

Op de afbeelding staat aangegeven waar op dit moment nog een tijdelijke brug ligt. Op deze locatie moet nog een definitieve fietsbrug komen. De aanleg van de nieuwe brug zal waarschijnlijk dit najaar gerealiseerd worden.