Tankstation oostzijde Overijsselselaan

Deze week is de gemeente Leeuwarden, samen met Tango, tot overeenstemming gekomen over de locatie van een onbemand tankstation aan de oostzijde van de Overijsselselaan in De Zuidlanden. Het gaat om het verplaatsen van het tankstation van de Tesselschadestraat naar de Overijsselselaan.

Er waren meerdere locaties voor het tankstation in beeld. Een locatie bij de afslag vanaf de Overijsselselaan naar  Techum en een locatie bij de afslag naar Goutum Súd (Jabikswoude). Er is gekozen voor de locatie bij de afslag naar Goutum Súd. Op deze tekening staat de exacte locatie, inclusief de beoogde in- en uitrit van het tankstation op de Sudertrimdielsdyk.

Het gaat om een onbemand tankstation met twee tankzuilen, zonder LPG tank. De afstand van het tankstation tot aan de bebouwing in Goutum Súd is ca. 80 meter. Op bijgevoegde tekening is een referentiefoto van een vergelijkbaar tankstation bijgevoegd.

Bij de uiteindelijke keuze is naar een aantal aspecten gekeken, waaronder het bestemmingsplan ter plaatse, de zichtbaarheid van de locatie vanaf de Overijsselselaan, de verkeersafhandeling en de afstand tot de omliggende bebouwing. Voordat het tankstation gerealiseerd kan worden is er een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Leeuwarden zal er actief op toezien dat het tankstation voldoet aan de maatregelen opgenomen in Het Activiteitenbesluit (milieumaatregelen tankstations).

Op maandag 28 september wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners van De Zuidlanden. De uitnodiging hiervoor wordt deze week verstuurd. Direct omwonenden worden tijdens een eerdere bijeenkomst geïnformeerd.