Inloopavond buurtschap De Klamp

De inloopavond over buurtschap De Klamp is gisteravond (30 november 2015) goed bezocht door geïnteresseerden en bewoners van De Zuidlanden.

Medewerkers van projectbureau De Zuidlanden gaven aan de hand van een globale situatietekening een toelichting op de planning en het stedenbouwkundige plan (concept) van De Klamp. Er was gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen op het plan achter te laten. Het voorlopig ontwerp is overwegend positief ontvangen. De Klamp wordt het vierde buurtschap in De Zuidlanden en is gesitueerd ten oosten van Techum, rond de Wergeasterdyk.

Vervolgprocedure de Klamp
De Klamp heeft de Sudertrimdielsdyk als ontsluitingsroute. Deze weg is ter hoogte van Goutum Súd al gerealiseerd, maar nog niet doorgetrokken tot aan de Wergeasterdyk.  Naar verwachting wordt de weg tussen april en september 2016 aangelegd.

Hieronder zijn de vervolgstappen voor de realisatie van het buurtschap schematisch weergegeven. Wanneer alle procedures volgens planning verlopen, gaan in het voorjaar van 2018 de eerste woningen en kavels in verkoop.

 Januari 2016

 Forum Raad stedenbouwkundig plan en welstandsplan, inspraak bij forum mogelijk.

 Februari 2016

 Debat en besluitvorming Raad stedenbouwkundig  plan en welstandsplan.

 Voorjaar 2016 – najaar 2016

 Procedure bestemmingsplan en welstandsrichtlijnen, zienswijzen mogelijk

 Najaar 2016

 Forum, debat en besluitvorming Raad bestemmingsplan  en  welstandsrichtlijnen,  inspraak bij forum mogelijk en beroep tegen bestemmingsplan mogelijk.

 Najaar 2016 – medio 2017

 Voorbelasting De Klamp.

 Medio 2017 – voorjaar 2018

 Bouwrijp maken De Klamp.

 Voorjaar/ medio 2018

 Start verkoop woningen De Klamp, aansluitend start bouw.