Aanleg natuurijsbaan De Zuidlanden van start

Deze week start een aannemer met het grondwerk voor de definitieve natuurijsbaan in De Zuidlanden. De afgelopen twee jaar hebben de vrijwilligers van de ijsbaanwerkgroep samen met Projectbureau De Zuidlanden druk naar dit moment toegewerkt. Het terrein aan de Molkenkelder wordt geëgaliseerd en deels verdiept zodat het 's winters onder water kan worden gezet.

Wijkbewoners en Projectbureau De Zuidlanden trekken samen op bij dit initiatief. Het Projectbureau stelt de locatie tegenover de brede school beschikbaar en is opdrachtgever van het grondwerk. De ijsbaanwerkgroep zorgt met de hulp van fondsen en vrijwilligers voor voorzieningen om de ijsbaan goed te kunnen gebruiken.

Lees verder>>>