Verwijderen puinpad ketelhuis (wwk-station)

Deze week (week 40) wordt gestart met het opruimen van het puinpad bij het ketelhuis.

Sommige fietsers maakten van dit puinpad gebruik door via it Uleboerd naar de Lykwei of fietspad Swellesturt te fietsen. Vanaf volgende week kan dit definitief niet meer en kan alleen nog over het reguliere fietspad Swellesturt of de Techumerdyk gefietst worden.
Wij raden fietsers aan om dit puinpad nu al te mijden i.v.m de opruimwerkzaamheden.

Het rode kruis op bijgevoegd kaartje geeft de locatie van het puinpad weer.