Omleiding fietspad Swellesturt

Vanaf maandag 7 november tot naar verwachting 28 november 2016 is het fietspad Swellesturt gestremd. Dit in verband met asfalteringswerkzaamheden en aanleg van het fietspad van de Sudertrimdielsdyk.

Vanuit Techum loopt de omleiding via de Techumerdyk en vanaf de Lykwei (Goutum Súd/Jabikswoude) loopt de omleiding via de Gerbrigslân.

De blauwe lijn op de plattegrond geeft de omleidingsroute aan.
De rode kruizen geven de stremming aan.