Akoestisch landschap tussen Wâldwei en Techum/Unia verder afgemaakt

Zeer binnenkort starten de grondwerkzaamheden om de geluidswal, of in een mooi woord akoestisch landschap, aan de zuidzijde van Techum verder af te maken. De locatie waar de grond wordt opgebracht, betreft het gedeelte langs de Wâldwei tussen de Wurdumerfeart en het fietspad onder de snelweg door. Om dit gedeelte te kunnen bereiken voor het grondtransport wordt een zandbaan aangelegd.

Dit deel van het akoestische landschap is niet nodig voor Techum, maar is een eerste aanzet ten behoeve van de toekomstige ontwikkelingen van buurtschap Unia (klik hier voor de gebiedskaart van De Zuidlanden). Voor de goede orde, dit is geen aanzet voor de realisatie van buurtschap Unia zelf. Het ontwikkelen van dit buurtschap ligt voorlopig nog niet in de planning.  Deze voorziening is wel nodig om hier in de toekomst een buurtschap te kunnen realiseren.