Inloopbijeenkomst Middelsee

De afgelopen jaren heeft De Zuidlanden vorm gekregen door de ontwikkeling van de buurtschappen Techum, Goutum-Súd (Jabikswoude) en Wiarda. De komende jaren wordt verder gebouwd aan De Zuidlanden.

Om u te informeren over de ontwikkelingen in De Zuidlanden en met name het plan Middelsee, het gebied ten westen van de Overijsselselaan, is er een inloopbijeenkomst op:
 
Datum: woensdag 12 juli 2017
Tijdstip: tussen 17.00 -20.00 uur.
Locatie: Eco Iglo, Molkenkelder 60, Techum (Leeuwarden)