De Klamp (in voorbereiding)

Stedenbouwkundig plan De Klamp vastgesteld

Het college van b. en w. van de gemeente Leeuwarden heeft op dinsdag 12 juli 2016 het stedenbouwkundige plan voor buurtschap De Klamp in De Zuidlanden vastgesteld.  Op maandag 7 november 2016 is het stedenbouwkundige plan vastgesteld in de Raad.

Na Techum, Goutum Súd/Jabikswoude en Wiarda, wordt De Klamp het vierde buurtschap in De Zuidlanden. De Klamp komt ten oosten van Techum en is gesitueerd rond de Wergeasterdyk. 

 
Klik op onderstaande button voor het Stedenbouwkundige plan van De Klamp.
Stedenbouwkundig plan De Klamp

Het vierde buurtschap in De Zuidlanden komt eraan

Na Techum, Goutum Súd (Jabikswoude) en Wiarda wordt De Klamp het vierde buurtschap in De Zuidlanden, gesitueerd rond de Wergeasterdyk en de Wurdemerfeart. Met onder andere een fietspad zal De Klamp de verbindende schakel zijn tussen het westelijk gelegen Techum en het oostelijk Wiarda. 

De Klamp

De Klamp

Voorbereidende werkzaamheden De KIamp

Aannemersbedrijf Oosterhuis BV uit Nijeveen heeft inmiddels voorbereidende werkzaamheden gedaan voor het toekomstig buurtschap De Klamp.
Na Techum, Goutum Súd (Jabikswoude) en Wiarda wordt De Klamp het 4e buurtschap in De Zuidlanden. Naar verwachting gaan de kavels van dit buurtschap eind 2017 begin 2018 in verkoop.

De werkzaamheden bestaan uit het graven van de toekomstige wegen en hierop aanbrengen van een voorbelasting. Ook wordt de watergang langs It Uleboerd en de Buorkerij (watergang oostkant van Techum) verbreed met ca. 2 m. De verbreding heeft te maken met de uitvoering van het peilbesluit De Zuidlanden.

Maquette De Klamp

Aan deze maquette kunnen geen rechten worden ontleend.