Projectbureau

De planning en regie van De Zuidlanden is in handen van projectbureau De Zuidlanden van de gemeente Leeuwarden.

De medewerkers van het projectbureau hebben de ambitie om onder alle omstandigheden een perfect woon-/leefklimaat in De Zuidlanden te creëeren. Diverse ontwikkelaars, regionale bouwers en particuliere opdrachtgevers krijgen de gelegenheid om in de Zuidlanden woningen te bouwen.

Regie over De Zuidlanden

Het projectbureau De Zuidlanden draagt zorg voor de ontwikkeling van het gebied. Daarbij gaat het niet alleen om het maken van de plannen en ontwerpen, maar ook om het voorbereiden van de juridische vraagstukken. Verder lopen de werkzaamheden uiteen van het verzorgen van de gebiedspromotie en het regelen van vergunningen tot en met het aanleggen van de wegen, voorzieningen, groen en water en de oplevering van de bouwkavels.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op. 
Wij zijn te bereiken via onderstaand adres en telefoonnummer:

Gemeente Leeuwarden
Projectbureau De Zuidlanden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Bezoekadres:
Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden.

Telefoon: (058) 233 40 44
E-mail: info@dezuidlanden.nl

Informatiecentrum