Duurzaamheidsvisie De Zuidlanden

De ambities van de gemeente Leeuwarden op het gebied van duurzaamheid zullen bij uitstek in De Zuidlanden gerealiseerd moeten worden.

Daarom is er een strategische visie op de duurzame ontwikkeling van De Zuidlanden opgesteld, in bijgaand document ‘Duurzaamheid in De Zuidlanden’ leest u hier meer over.