Voorzieningen

Voorzieningen

In De Zuidlanden proeft u de sfeer van échte buurtschappen en tegelijkertijd kunt u terugvallen op de vele voorzieningen die zijn gerealiseerd of gerealiseerd zullen worden. Iedereen van jong tot oud, sportief of natuurliefhebber komt hier aan zijn/ haar trekken.

Naast de bestaande voorzieningen in de stad Leeuwarden en de omringende dorpen, kunt u vanuit De Zuidlanden gebruik maken van diverse onderwijs-, zorg-, sport- en buurtvoorzieningen.

Zo is er in Techum Brede School De Zuidlanden en vindt u in De Techumerpleats een gloednieuw gezondheidscentrum. Bovendien heeft Leeuwarden goede voorzieningen voor wat betreft het openbaar vervoer.

Meer informatie over deze voorzieningen en alle overige (toekomstige) voorzieningen leest u hier.