In samenwerking met ijsbaanwerkgroep De Zuidlanden heeft het projectbureau in 2015 een tijdelijke ijsbaan op de Terp van Techum aangelegd.

Natuurijsbaan in De Zuidlanden

Natuurijsbaan voor dorps karakter.

Vrijwilligers van de ijsbaanwerkgroep hebben samen met Projectbureau De Zuidlanden deze ijsbaan mogelijk gemaakt. Het terrein aan de Molkenkelder is geëgaliseerd en deels verdiept zodat het 's winters onder water kan worden gezet.

Wijkbewoners en Projectbureau De Zuidlanden zijn samen opgetrokken om de ijsbaan mogelijk te maken. Het Projectbureau heeft de locatie tegenover de brede school beschikbaar gesteld en is opdrachtgever van het grondwerk. De ijsbaanwerkgroep  heeft samen met de hulp van fondsen en vrijwilligers voor voorzieningen om de ijsbaan heen gezorgd.

Het gebouw, een door Dijkstra Draisma beschikbaar gestelde directiekeet, is door bewoners afgebouwd tot een mooie uitvalsbasis voor activiteiten op de ijsbaan.

De weergoden bepalen of er in de winter in De Zuidlanden geschaatst kan worden.