Onderwijs & kinderopvang

Begin september 2008 is de eerste paal geslagen voor de Brede school De Zuidlanden. Hier kunnen de kinderen terecht bij drie basisscholen, een peuterspeelzaal en kinderopvang op één adres.

Onder een grote kap zijn 15 leslokalen, een kinderopvang, een peuterspeelzaal en een sportvoorziening gerealiseerd. Deze brede school vervult al vanaf de start van het ontstaan van de wijk zijn belangrijke functie als centrum voor onderwijs, sport, peuter- en kinderopvang. Op 17 augustus 2009 is de school in gebruik genomen.

Vervolgonderwijs is ook niet ver. Leeuwarden biedt onderwijs op alle niveaus, van basis- en voortgezet onderwijs tot hoger beroepsonderwijs en zelfs universitaire opleidingen.

Brede school

In een Brede school werken peuterspeelzaal, kinderopvang en basisscholen samen. Kinderen van 0-12 jaar kunnen binnen en buiten de normale schooltijden extra aandacht krijgen op het gebied van sport, cultuur en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarmee worden hun vaardigheden en ontwikkelingskansen vergroot. Daarnaast kan er binnen een Brede school een aantrekkelijk dagarrangement geboden worden, waardoor kinderen zo weinig mogelijk wisselen van leerkracht en begeleider.

De Brede school De Zuidlanden werkt als eerste in Leeuwarden met een zogenaamd continu rooster. Kort gezegd is dit een dagarrangement wat meer rust, ruimte en regelmaat voor kinderen biedt in vergelijking met de bestaande arrangementen. Bovendien sluit een dergelijk dagarrangement goed aan op de werktijden van de ouders.

Lees meer