Stadsverwarming

De energie voor warmte en elektriciteit in de huidige buurtschappen van De Zuidlanden komt van de koeien van de Dairy Campus, die grenst aan de nieuwe woonwijk. Toepassing van biogas op deze schaalgrootte, ruim 800 woningen, is uniek in Nederland!

Het warmtekrachtstation van Ennatuurlijk in De Zuidlanden is een prachtig gebouw en is inmiddels volledig operationeel. Het gebouw is geïnspireerd op de dakvlakken en kleuren van een Friese boerderij. Met de opvallende oranje dakpannen is het een markant silhouette in het groene landschap.

Biogas

Alle huishoudens in de buurtschappen Techum en Jabikswoude krijgen warmte van deze kleine energiecentrale op biogas. Dit gas wordt op de Dairy Campus bereid in een mestvergister. Deze proefboerderij grenst aan De Zuidlanden. Het biogas wordt vervolgens via een leiding van bijna 6 kilometer naar het Warmtekrachtstation in De Zuidlanden getransporteerd.

Door toepassing van deze duurzame energie wordt meer dan 50% aan CO2-reductie gerealiseerd terwijl de kosten voor de bewoners nooit meer bedragen dan bij de toepassing van conventionele verwarming.

De ontwikkeling van dit duurzame energiesysteem is een gezamenlijk project van Gemeente Leeuwarden, GEM De Zuidlanden, Ennatuurlijk en Animal Sciences Group uit Wageningen (Dairy Campus).

Lees meer