Presentaties

Presentatie infoavond

Presentatie infoavond

Op dinsdag 15 november 2016 vond de jaarlijkse informatieavond voor bewoners van De Zuidlanden plaats. Door middel van een aantal presentaties werd men geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen in De Zuidlanden. Ook gaf wijkpanel De Zuidlanden een presentatie over hun werkzaamheden.

Heeft u deze avond gemist of wilt u nog iets terug zoeken van de informatie die op deze avond is gepresenteerd? Hieronder kunt u de presentatie van projectbureau De Zuidlanden terugvinden.

Ook de tekeningen van de aansluiting van de Sudertrimdielsdyk op de Wergeasterdyk, de oversteek Sudertrimdielsdyk op Lykwei en de tijdelijke verlichting in Wiarda en Goutum Súd (Jabikswoude) zijn hier weergegeven.

Tijdelijke verlichting Wiarda en Goutum Súd

In de bijgevoegde tekeningen staan de tijdelijke lichtmasten weergegeven. Let wel, de exacte locatie van de masten kan hier en daar iets afwijken van wat er op de tekening staat aangegeven.

Tekening tijdelijke verlichting Wiarda