Speelterrein Skuorre en omgeving

Vanaf maandag 17 juli wordt gestart met het maaien, doorspitten en ophogen van het speelterrein Skuorre en omgeving.

In de week van 24 juli wordt het terrein geëgaliseerd en ingezaaid. Na de bouwvak, vanaf maandag 28 augustus worden de paden aangelegd. In de week van 4 september worden de speeltoestellen geplaatst. Aansluitend wordt dan ook gestart met het woonrijp maken van de wegen rondom het speelterrein, met uitzondering van de kopse einden waar op dit moment nog wordt gebouwd door bouwbedrijf Betsema. In het najaar (plantseizoen) wordt ook de beplanting aangebracht.