Parkeerproblemen Ublingaplantage (sportcomplex Wiarda)

Op de zaterdagen geeft het parkeren van de bezoekers aan sportcomplex Wiarda de nodige problemen. Er is (vaak) te weinig ruimte op het parkeerterrein waardoor er op de stoepen en in de berm wordt geparkeerd.

Wij werken aan een oplossing hiervoor:

Op zo kort morgelijke termijn, mogelijk nog dit jaar, wordt een tijdelijke verbreding van de weg, de Ublingaplantage, gerealiseerd.

Een en ander is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Aan de overzijde van de Ublingaplantage (aan de andere kant van waar het parkeerterrein van sportcomplex Wiarda nu is) wordt een extra parkeerterrein aangelegd. De planologische wijzigingsprocedure hiervoor loopt. Wanneer hier geen bezwaren tegen worden ingediend, is de beoogde realisatie in de winterstop.