Straatwerkzaamheden It Uleboerd en Buorkerij

In de week van 15 oktober is aannemer A. Hak begonnen met straatwerkzaamheden aan It Uleboerd en Buorkerij. Dit vanwege het aanleggen van nutsvoorzieningen voor Erf8 en de Tiny Houses.

Periode werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats van 15 oktober tot en met eind november 2018. Tijdens deze periode blijven de straten bereikbaar, maar kunt u wel verkeershinder verwachten. Mocht uw straat op enig moment toch niet bereikbaar zijn dan ontvangt u hier apart bericht over.

Veiligheid

Uiteraard is de aannemer zich ervan bewust dat hij in een gebied werkt waar al volop gewoond wordt. Daar zijn ze ook alert op. Toch is het belangrijk dat iedereen hier rekening mee houdt. Daarom willen wij u hierbij vragen dat u uw kinderen niet bij de werkzaamheden in de buurt laat spelen. Op deze manier kunnen we samen met de aannemer het werk veilig uitvoeren.

Uw vragen

Heeft u vragen over het werk? Neemt u dan contact op met ons via 14 058 of info@dezuidlanden.nl