Schoolomgeving obs De Pionier

Schoolomgeving obs De Pionier

Bij obs De Pionier is het elke ochtend een drukte van belang en dat brengt gevoelens van onveiligheid met zich mee. De gemeente Leeuwarden heeft tezamen met de school besloten om een aantal aanvullende maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren. Zo wordt de markering opnieuw aangebracht en is afgelopen week de verlichting verbeterd. Natuurlijk hebben ouders ook een eigen verantwoordelijkheid om niet dubbel te parkeren en gebruik te maken van het parkeerterrein aan de overzijde van de weg.