Het gaat goed met de weidevogels

Tegelijk met het besluit om een Groenplan voor De Zuidlanden te maken is ook het besluit genomen door de gemeenteraad dat de polder aan de Hounsdyk altijd wordt behouden. Een cultuurhistorie prachtige landschap met reliëf, spannend waterbeheer en nog meer doen om de weidevogels in de benen te houden, dat betekent: niet langer schapen maar rundvee, ruige mest en op weidevogels gericht waterbeheer.

Zuidelijk van Goutum, temidden in de Zuidlanden, ligt de polder aan de Hounsdyk een pronkje van een cultuur-
historisch poldertje, een relict uit oude tijden en thans zeer zeldzaam, namelijk van de 6000 poldertjes zijn er minder dan 100 over. De prachtige "wimetor" is écht en noodzakelijk in functie . De polder is -bijna- perfect gemaakt voor ontzettend veel weidevogels en met uitstraling eromheen.

Hoog water in de greppels én de slootjes. Het peil wisselend lager en dan weer hoog: dát trekt vogels aan. Immers ze weten, hier liggen kansen: wormen bereikbaar in de grond en veel slikrandjes voor de insecten. In 2017 waren er 42 paar grutto's waarvan er 21 in het poldertje waren.

Kinderen
Het poldertje biedt een uitgelezen kans om de kinderen de natuur in te loodsen. Er is zoveel te beleven en spannend is het ook. Bijvoorbeeld het polsstokspringen, daartoe zijn er greppels én kleine en ook grotere sloten.