Impuls voor Leeuwarden

Met de ontwikkeling van buurtschappen in De Zuidlanden wil de gemeente Leeuwarden mensen met een gemiddeld of hoger inkomen blijvend aan de hoofdstad binden door het soort woningen te bouwen waarnaar zij op zoek zijn.

Alleen zo kan Leeuwarden een economisch gezonde en goed bereikbare hoofdstad van Fryslân blijven en het niveau van voorzieningen verbreden. Uiteindelijk profiteert iedere Leeuwarder van deze impuls.

Waarom dit project?

Met z'n historische, levendige binnenstad en statige grachten is Leeuwarden een aantrekkelijke stad. Dat vinden in ieder geval de 96.000 Leeuwarders. En de vele mensen van buiten de stad die er komen werken, winkelen en uitgaan. Om dit stadse karakter in stand te houden is een impuls nodig. De hoofdstad van Fryslân wil daarom groeien naar een stad met meer dan 100.000 inwoners.

Omdat er in Leeuwarden al veel huurwoningen zijn, moeten er vooral koopwoningen bij komen. Met name mensen met een gemiddeld of hoger inkomen vinden in Leeuwarden vaak niet de woning die zij zoeken, waardoor deze mensen wegtrekken naar de dorpen op het omliggende platteland. Voor werk en voorzieningen blijven zij echter aangewezen op Leeuwarden. Van de mensen die in Leeuwarden werken, woont meer dan de helft buiten de stad. Dit zorgt elke dag voor verkeersdrukte en files. En voor bijna alle voorzieningen komen ze naar de stad: winkels, scholen, gezondheidszorg en cultuur.