Buurtschappen

Verspreid over de drie stadslandschappen liggen meerdere buurtschappen. De buurtschappen onderscheiden zich van de stadslandschappen door een hogere woningdichtheid en bestaan gemiddeld uit circa 150 tot 300 woningen. Het zijn verdichtingen in de bebouwing die ieder een ruimtelijke en sociale eenheid vormen. Ze liggen verspreid op bijzondere plekken: bijvoorbeeld aan een terp, aan de Wirdumervaart, in het water of langs het Sportpark.

Elk buurtschap krijgt zo zijn eigen karakter. Een bijzondere voorziening draagt bij aan de identiteit van een buurtschap.