It Grien

It Grien

Ten zuiden van Goutum, aan de Wergeasterdyk, ligt een verscholen perceeltje weiland. Hier heeft projectbureau De Zuidlanden een bijzonder project: It Grien gerealiseerd.

It Grien kan niet worden aangemerkt als een buurtschap. Dit kleinschalige project bestaat uit slechts tien kavels die worden gescheiden door boomsingels. Op de kavels mocht gebouwd worden zonder welstandseisen. De enige voorwaarde was dat de woningen energieneutraal moeten zijn. Dit betekent dat de woningen evenveel energie moeten opwekken als dat ze nodig hebben. Voor de rest konden de nieuwe eigenaren hun fantasie en dromen helemaal loslaten op It Grien. 

Wat wordt verstaan onder energieneutraal?

Per 1 januari 2015 is de EPC-eis (energieprestatiecoëfficiënt) aan de energieprestatie van gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. Voor woningen geldt een EPC-eis van 0,4. Voor It Grien hanteren wij een EPC van 0,0. Dit betekent dat de woningen die hier gebouwd worden, evenveel energie moeten opwekken als ze nodig hebben om comfortabel in te wonen. Dergelijke woningen noemen wij energieneutraal.

Andere namen voor energie-neutrale woningen zijn ‘passief huis’ of ‘nul-energie huis’. Het is zelfs al mogelijk om een ‘actief’ huis te bouwen, dat meer energie opwekt dan het zelf nodig heeft voor intern gebruik. Er zijn recent woningen gebouwd die zoveel energie opwekken (met vooral PV-zonnepanelen) dat daarmee de batterijen van een elektrische auto opgeladen kunnen worden.

Energieneutrale woning
Een energie-neutrale woning wordt optimaal geïsoleerd om de warmtebehoefte in de winter te beperken en de noodzaak voor kunstmatige koeling in de zomer vrijwel onnodig te maken.

Daarbij is veel aandacht voor een gezond binnenklimaat gewenst. Een goed binnenklimaat wordt bereikt door een deskundig ontwerp, correcte constructie, verantwoorde materialen en efficiënte installatietechniek. Comfort, goede ventilatie en klimaat zijn cruciale aspecten.

Voor het opwekken van energie wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, water en bodem.