Stappenplan

Wat gaat er gebeuren

 • De gemeente begint met de aanleg van de waterpartijen om en door de nieuwe woonwijk;
 • Vanaf de vaarverbinding tussen de Tearnser Wielen en de Wurdumerfeart kan men al deze zomer een indruk krijgen van de   bijzondere ligging van dit nieuwe buurtschap;  
 • In de loop is er gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase van Wiarda;
 • In 2014 worden de eerste bouwwegen aangelegd en kan de woningverkoop starten;   
 • Begin 2015 worden de eerste woningen opgeleverd.

Terugblik op de procedures:

 • In 2009 wordt de ‘voorganger’ van Wiarda, plandeel Oost, tegengehouden door de Raad van State. Belangrijkste argument was daarbij het verlies aan weidevogels: ‘Onvoldoende inzichtelijk was gemaakt hoe het verlies aan weidevogels gecompenseerd wordt’.
 • In november 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Wiarda vastgesteld. Onderdeel van dit besluit was het rapport van Altenburg en Wymenga (A&W – rapport 1324); 
 • Een jaar later, november 2011, was de zitting bij de Raad van State;
 • In februari 2012 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Daarbij was het oordeel dat ten zuiden van Goutum onvoldoende agrarisch gebied overbleef voor een levensvatbare weidevogelpopulatie. Ook het resterende gebied zou gecompenseerd moeten worden;
 • In juli 2012 heeft de raad het bestemmingsplan opnieuw vastgesteld, met daarin de aanvullende weidevogelcompensatie (A&W–rapport 1985); Intussen heeft milieudefensie om herziening van de tussenuitspraak gevraagd, omdat de provincie de weidevogelcompensatie rooskleuriger zou hebben voorgesteld dan die feitelijk was.
 • In november 2012 vond opnieuw een zitting plaats bij de Raad van State, en vervolgens (13-02-13) de uitspraak dat voor de compensatie terecht is uitgegaan van de betreffende rapport (A&W – rapport 1324) van Altenburg en Wymenga;   
 • Na afronding van het herzieningsverzoek heeft nu de Raad van State  definitief uitspraak gedaan. De aanvullende weidevogelcompensatie is goed gedaan, het dossier wordt gesloten.
Terug