Definitieve inrichting Molkenkelder en omgeving

  • Techum
  • De Zuidlanden
  • Ontwikkelingen

17 februari 2022

De afgelopen periode zijn wij bezig geweest met het ontwerp voor de definitieve inrichting rondom de Molkenkelder in Techum. Denk hierbij aan de inrichting van de weg of de keuzes voor het groen.

De inrichting van een aantal locaties is al besproken met direct betrokkenen zoals de ijsbaanvereniging en bewoners van It Bynt.

Naar aanleiding van deze gesprekken zijn er nog een paar onderwerpen die wij verder gaan uitwerken.

De verwachting is dat we hier in de loop van april meer over kunnen vertellen.

Wij organiseren dan ook een bijeenkomst voor omwonenden zodat we daar meer uitleg kunnen geven over de definitieve inrichting.

Als we hiervoor een datum hebben dan komen we hierop terug.