Disclaimer

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. 
Aan de geboden informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en Projectbureau De Zuidlanden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.