Nieuws uit De Zuidlanden

Let een beetje op elkaar!

6 april 2020

De afgelopen tijd hebben wij berichten ontvangen van honden in de weilanden van De Zuidlanden. Wat men misschien niet of minder weet is dat in de weilanden veel dieren leven. Er zijn hazen met jongen, eenden, merkels, reizigers en ga zo maar door.
Door het loslaten van de honden lopen deze dieren gevaar. Dit is niet de bedoeling!

Lees meer

Inrichting Nije Daam

31 maart 2020

De inrichting van deze weg is al enige tijd onderwerp van gesprek met onder andere het wijkpanel. Daarnaast hebben bewoners, tijdens de besluitvorming rond Unia, hun zorgen geuit over de veiligheid. Met het oog op de toekomstige werkzaamheden voor het buurtschap Unia is het belangrijk deze weg aan te pakken.

Lees meer

Afronding gesprekken Megagronden

10 maart 2020

Op dinsdag 10 maart heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden besloten dat de gemeente ongeveer 19 hectare grond in het plangebied De Zuidlanden koopt uit de boedel van Megahome.nl Beheer B.V.. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Lees meer