Iets om naar uit te kijken

Door participatie een buurtschap optimaal ontwikkelen.

De Hem

De Hem, het buurtschap dat ten zuiden van Goutum komt, is gelegen tussen de Wurdumerfeart en de Wergeasterdyk. Op dit moment zijn de eerste gesprekken gepland met omwonenden en verschillende belanghebbenden om een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften die er leven vanuit de omgeving ten aanzien van de ontwikkeling van het buurtschap. Het buurtschap is te bereiken via fase twee van De Klamp. Langs de Wergeasterdyk is er ruimte voor zogeheten 'buitenplaatsen': een vorm van bijzonder wonen, bijvoorbeeld de Tiny Houses. 

Daarnaast wordt ook een participatietraject ingezet. Doel hiervan is om samen met de omgeving en andere partijen uit de omgeving tot een optimaal buurtschap te komen. 

Zaterdag 14 december inspiratiedag De Hem
Op 14 december organiseerde Projectbureau De Zuidlanden een inspiratiedag die in het teken stond van De Hem. Allerlei mensen gingen met elkaar gesprek over het nieuwe buurtschap. Er waren inspiratietafels met onderwerpen zoals duurzaamheid, groene invulling van het gebied, water of verkeer en er waren verschillende expertbijeenkomsten op deze dag.  

Uitkomsten enquête
De enquête is gesloten en daarmee zijn de uitkomsten bekend. Bent u hier nieuwsgierig naar? Hieronder vindt u de link naar de uitkomsten van de enquête.

De uitkomsten van de enquête

Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen

Planning Buurtschap De Hem

De ontwikkeling van De Hem is nog in het aller eerste begin. Hieronder staat globaal een planning voor de totstandkoming van de ontwikkeling van De Hem

Fasering van de ontwikkeling van buurtschap De Hem

Fase 1

In deze fase zijn we bezig om het stedenbouwkundigplan op te maken. Dit doen we in samenwerking met de omgeving. Hiervoor hebben we onder andere een klankbordgroep opgericht van direct omwonenden. Daarnaast willen we nog meer de omgeving opzoeken om informatie op te halen. Hiervoor hebben we in december een interactieve inspiratiedag gehad. Tijdens en na de inspiratiedag hebben we een enquête uitgezet. Deze is door veel mensen ingevuld. Aan het einde van het eerste kwartaal in 2020 koppelen we deze uitkomsten terug. 

Periode: 2018 - 2020

PROJECTBUREAU DE ZUIDLANDEN TIJDENS CORONA, WIJ BLIJVEN BEREIKBAAR - - lees meer