Iets om naar uit te kijken

Door participatie een buurtschap optimaal ontwikkelen.

De Hem

De Hem, het buurtschap dat ten zuiden van Goutum komt, is gelegen tussen de Wurdumerfeart en de Wergeasterdyk. Op dit moment zijn we in gesprek met omwonenden en verschillende belanghebbenden om het stedenbouwkundigplan voor de Hem op te stellen.

Hiervoor is ook een participatietraject ingezet. Doel hiervan is om samen met de omgeving en andere partijen uit de omgeving tot een optimaal buurtschap te komen. 

Inspiratiedag De Hem
Op 14 december organiseerde Projectbureau De Zuidlanden een inspiratiedag die in het teken stond van De Hem. Allerlei mensen gingen met elkaar gesprek over het nieuwe buurtschap. Er waren inspiratietafels met onderwerpen zoals duurzaamheid, groene invulling van het gebied, water of verkeer en er waren verschillende expertbijeenkomsten op deze dag.  

Uitkomsten enquête
De enquête is gesloten en daarmee zijn de uitkomsten bekend. Bent u hier nieuwsgierig naar? Hieronder vindt u de link naar de uitkomsten van de enquête.

De uitkomsten van de enquête

Concept-stedenbouwkundigplan De Hem vrijgegeven voor inspraak
Op 16 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering besloten om het concept-stedenbouwkundigplan De Hem vrij te geven voor inspraak. Het stedenbouwkundigplan ligt van 26 februari tot 7 april ter inzage.

Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen

Planning Buurtschap De Hem

De ontwikkeling van De Hem is nog in het aller eerste begin. Hieronder staat globaal een planning voor de totstandkoming van de ontwikkeling van De Hem

Fasering van de ontwikkeling van buurtschap De Hem

Fase 1

In deze fase zijn we bezig om het stedenbouwkundigplan op te maken. Dit doen we in samenwerking met de omgeving. Hiervoor hebben we onder andere een klankbordgroep opgericht van direct omwonenden, hebben we een inspiratiedag georganiseerd en hebben we individuele gesprekken met geinteresseerden voor verschillende initiatieven. Op 8 mei 2020 hebben we een digi-event georganiseerd. Hier hebben we de inspiratiekaart gepresenteerd. Deze kaart is onder andere een vertaling van de inbreng die we tijdens de verschillende interactie momenten hebben opgehaald. We gaan nu alle input verwerken en maken hiervan een concept-stedenbouwkundigplan. Op dinsdag 30 juni 2020 hebben we opnieuw een digi-event georganiseerd. De input daarvan hebben we verwerkt. Alle documenten staan hieronder in de downloads.

Concept-stedenbouwkundigplan De Hem vrijgegeven voor inspraak
Op 16 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering besloten om het concept-stedenbouwkundigplan De Hem vrij te geven voor inspraak. Het stedenbouwkundigplan ligt van 26 februari tot 7 april ter inzage. 

Periode: 2018 - 2021