Leeuwarden heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid

Duurzaamheid

De inspiratiebundel ondersteunt bij het inrichten en beheren van een duurzame en
toekomstbestendige leefomgeving door uit te dagen, te verleiden en te inspireren. In de bijlage is het document 'inspiratiebundel duurzaamheid' te vinden.De bundel geeft inzicht in duurzaamheidsmaatregelen die concreet toepasbaar zijn in een nieuwbouwwijk, afgestemd op de Leeuwarder situatie. Inzicht in de effectiviteit, kosten en de succes- en faalfactoren per maatregel helpt bij het maken van keuzen en het verwezenlijken van de doelen.

Wat steeds belangrijker wordt is het natuurvriendelijk bouwen. Dit houdt in dat men voorzieningen kan meenemen ten gunste van de flora en fauna. De woonwensen van mensen en dieren liggen dichterbij elkaar. De huizen worden opgeknapt, maar er wordt vaak geen rekening gehouden met dieren. Dit is jammer, want ze zijn wettelijk beschermd en erg nuttig. In onderstaande factsheets lees je waarom. 


Downloads