De structuurvisie is richtinggevend en toetsend voor toekomstige bestemmingsplannen

Structuurvisie

In de structuurvisie wordt op hoofdlijnen beschreven welke ontwikkelingen wij in het plangebied willen realiseren en hoe wij de realisatie voor ons zien. De structuurvisie is daarmee richtinggevend en toetsend voor toekomstige bestemmingsplannen. De structuurvisie geeft een beeld van de voorgestane ruimtelijke ontwikkeling op hoofdlijn voor De Zuidlanden voor een periode van tien jaar, met een doorkijk naar de periode daarná.

Downloads