Duurzaamheid zit verweven in het plan

Zo zuinig mogelijk met energie

Unia

Het vijfde buurtschap is in volle voorbereiding. Dit gebied ligt ten zuiden van Techum, nabij de Rijksweg (N31, Wâldwei) langs de Wurdumerfeart waar het een mooie aansluiting heeft op een uitgebreid sloepenroutenetwerk.

Door de aankoop van een aantal gronden uit de failliete boedel van Megahome bv. in 2019, is er voor Unia meer ruimte ontstaan om ook te ontwikkelen aan de oostzijde van de Wurdumerfeart. We noemen dit gebied Unia-oost.

We spreken nu van Unia-west en Unia-oost. Op dit moment concentreren we ons op de ontwikkeling van Unia-west.

Unia-west
Unia-west wordt een dorps buurtschap met circa 200 woningen.

Duurzaamheid zit verweven in het plan en daarmee is het ambitieus en toekomstbestendig. Duurzaamheid komt in verschillende thema’s terug. De thema’s zijn materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en ecologie.

In het plan zijn allerlei maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Ook is er weer een stap verder gegaan met mobiliteit. In het midden van Unia-west komt bijvoorbeeld een autovrij park. Dit wordt een veilige en rustige plek om te spelen en om elkaar te ontmoeten.

Het plan is ingepast in de landschappelijke omgeving en omringd door water en groen.

In Unia-west vind je ook weer een variatie aan woningen terug. Er worden vrije kavels gerealiseerd, rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen. Ook zijn er bijzondere woonvormen voorzien. Zo is er bijvoorbeeld aan de westzijde een ruim opgezette landelijke invulling in de vorm van wonen in de boomgaard.

Aan de noordzijde is een grote waterpartij met een groene rand van natuurlijke rietoevers waardoor er een zichtbare en robuuste buffer met Techum is. Dat wordt nog versterkt door een lange brug over It Alddjip.

Unia-oost
We streven ernaar om in 2027 te kunnen beginnen met de bouw van Unia-oost, waar zo'n 100 tot 150 woningen komen. Nog dit jaar willen we een globaal bestemmingsplan vaststellen aan de hand van drie schetsen.

Interesse?
Bent u enthousiast geworden van dit prachtige buurtschap waar u volop uw woonwensen waar kunt maken? Ga dan snel naar de website van Unia.

 

Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen

Planning Buurtschap Unia

Planning Unia-west
Het bestemmingsplanis inmiddels onherroepelijk. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken zijn in volle gang. Lees de volledige planning bij ''downloads''.

Fasering van de ontwikkeling van buurtschap Unia

Fase 1 (Unia-west)

Fase 1 bij Unia gaat over de besluitvorming en realisatie van het eerste deelgebied van Unia; Unia-west.

In samenwerking met onder andere een klankbordgroep is het stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan uitgewerkt. 

·       Het stedenbouwkundigplan en het bestemmingsplan zijn vastgesteld. Meer informatie over dit traject vindt u onderaan deze pagina bij downloads.

·       De voorbereidende grondwerkzaamheden zijn uitgevoerd. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken zijn in volle gang. De verwachting is dat dit in april begint.

(januari 2023)

Periode: 2017 - 2023

Fase 2 (Unia-oost)

toekomstige ontwikkeling

Fase 2 bij Unia gaat over besluitvorming en realisatie van het tweede deelgebied van Unia; Unia-oost. 

-        Door de aankoop van een gedeelte van de gronden uit de failliete boedel van Megahome in 2019, is er ruimte ontstaan om ook aan de oostzijde van Unia (langs de Wergeasterdyk) te ontwikkelen.

We willen in 2023 beginnen met de eerste aanzet tot een bestemmingsplan voor dit gebied. Op 31 januari heeft het college het beoogde proces voor de ontwikkeling van Unia-oost aan de gemeenteraad voorgelegd. In het kort houdt het voorstel in dat we eerst een globaal bestemmingsplan gaan maken.

Op 23 februari organiseren we een inloopbijeenkomst. De uitnodiging leest u hieronder bij de 'downloads'.

(Januari 2023)

 

Periode: 2023