Zo zuinig mogelijk met energie

Unia

Het vijfde buurtschap is in volle voorbereiding. Dit gebied ligt ten zuiden van Techum, nabij de Rijksweg (N31, Wâldwei) langs de Wurdumerfeart waar het een mooie aansluiting heeft op een uitgebreid sloepenroutenetwerk.

Unia bestaat uit twee gebieden. Unia-west en Unia-oost. In Unia-west starten we in de zomer van 2023 met het bouwrijp maken. De eerste woningen kunnen in het voorjaar van 2024 gebouwd worden. Voor Unia-oost zijn we bezig met het opstellen van een bestemmingsplan.

Unia-west
Unia-west wordt een dorps buurtschap met circa 200 woningen.

Duurzaamheid zit verweven in het plan en daarmee is het ambitieus en toekomstbestendig. Duurzaamheid komt in verschillende thema’s terug. De thema’s zijn materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en ecologie.

In het plan zijn allerlei maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Ook is er weer een stap verder gegaan met mobiliteit. In het midden van Unia-west komt bijvoorbeeld een autovrij park. Dit wordt een veilige en rustige plek om te spelen en om elkaar te ontmoeten.

Het plan is ingepast in de landschappelijke omgeving en omringd door water en groen.

In Unia-west vind je ook weer een variatie aan woningen terug. Er worden vrije kavels gerealiseerd, rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen. De vrije kavels zijn op dit moment in de verkoop. Ook zijn er bijzondere woonvormen voorzien. Zo is er bijvoorbeeld aan de westzijde een ruim opgezette landelijke invulling in de vorm van wonen in de boomgaard.

Aan de noordzijde is een grote waterpartij met een groene rand van natuurlijke rietoevers waardoor er een zichtbare en robuuste buffer met Techum is. Dat wordt nog versterkt door een lange brug over It Alddjip.

Unia-oost
We streven ernaar om in 2027 te kunnen beginnen met de bouw van Unia-oost, waar zo'n 100 tot 150 woningen komen. Nog dit jaar willen we een globaal bestemmingsplan vaststellen aan de hand van drie schetsen.

Interesse?
Bent u enthousiast geworden van dit prachtige buurtschap waar u volop uw woonwensen waar kunt maken? Ga dan snel naar de website van Unia.

 

Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen

Planning Buurtschap Unia

Planning Unia-west
De vrije kavels zijn in de verkoop. De gesprekken met de ontwikkelaars voor de projectwoningen lopen op dit moment.

Fasering van de ontwikkeling van buurtschap Unia

Fase 1 (Unia-west)

Fase 1 bij Unia gaat over de besluitvorming en realisatie van het eerste deelgebied van Unia; Unia-west. 

Op dit moment zijn we aan het bouwrijp maken. De verwachting is dat dit in augustus 2024 wordt afgerond. Kijk voor meer informatie over Unia-west op de website www.thuisinunia.nl.

 

Periode: 2017 - 2024

Fase 2 (Unia-oost)

toekomstige ontwikkeling

Fase 2 bij Unia gaat over besluitvorming en realisatie van het tweede deelgebied van Unia; Unia-oost. 

We streven ernaar om in 2027 te kunnen beginnen met de bouw van Unia-oost, waar zo'n 100 tot 150 woningen komen. 

Op dit moment ligt het bestemmingsplan ter behandeling bij de gemeenteraad.

(maart 2024)

Periode: 2023