Elk buurtschap heeft zijn eigen karakter

Eén woongebied, meerdere buurtschappen

De Zuidlanden is verdeeld over meerdere buurtschappen. De buurtschappen onderscheiden zich door een hogere woningdichtheid en bestaan gemiddeld uit circa 350 tot 400 woningen.

Ze liggen verspreid op bijzondere plekken: bijvoorbeeld aan een terp, aan de Wurdumerfeart, in het water of langs het Sportpark Wiarda. Elk buurtschap krijgt zijn eigen karakter. Een bijzondere voorziening draagt bij aan de identiteit van een buurtschap.

De buurtschappen Techum en Goutum Súd zijn helemaal klaar.

Het buurtschap Wiarda is bijna klaar. Fase 1 is in 2021 afgerond. De laatste woningen in fase 3(langs sportpark Wiarda) gaan in de loop van 2022 in de verkoop. In fase 2 zijn we bezig met het woonrijp maken.

De Klamp is volop in ontwikkeling en het laatste project in fase 2 gaat in het voorjaar van 2022 in de verkoop.

Voor het buurtschap Unia wordt in 2022 het bestemmingsplan afgerond. Na de zomer van 2022 kunnen dan de eerste woningen/kavels in de verkoop.

De verwachting voor De Hem is dat het bestemmingsplan voor de zomer 2022 ter inzage wordt gelegd.