Elk buurtschap heeft zijn eigen karakter

Eén woongebied, meerdere buurtschappen

De Zuidlanden is verdeeld over meerdere buurtschappen. De buurtschappen onderscheiden zich door een hogere woningdichtheid en bestaan gemiddeld uit circa 350 woningen.

Ze liggen verspreid op bijzondere plekken: bijvoorbeeld aan een terp, aan de Wurdumerfeart, in het water of langs het Sportpark Wiarda. Elk buurtschap krijgt zijn eigen karakter. Een bijzondere voorziening draagt bij aan de identiteit van een buurtschap.

De buurtschappen Techum en Goutum Súd zijn op dit moment in de afrondende fase. Het buurtschap Wiarda is volop in ontwikkeling. Een aanzienlijk deel is inmiddels bewoond en er wordt hard gebouwd aan nieuwe woningen.

In buurtschap De Klamp worden de komende jaren projecten ontwikkeld en de eerste kavels en woningen zijn inmiddels verkocht of in de verkoop. Enkele huizen daarvan worden al bewoond. 

De ontwikkeling van Unia en De Hem vindt naar verwachting plaats vanaf respectievelijk 2020 en 2021/2022.