Elk buurtschap heeft zijn eigen karakter

Eén woongebied, meerdere buurtschappen

De Zuidlanden is verdeeld over meerdere buurtschappen. De buurtschappen onderscheiden zich door een hogere woningdichtheid en bestaan gemiddeld uit circa 350 tot 400 woningen.

Ze liggen verspreid op bijzondere plekken: bijvoorbeeld aan een terp, aan de Wurdumerfeart, in het water of langs het Sportpark Wiarda. Elk buurtschap krijgt zijn eigen karakter. Een bijzondere voorziening draagt bij aan de identiteit van een buurtschap.

De buurtschappen Techum en Goutum Súd zijn helemaal klaar.

Het buurtschap Wiarda is bijna klaar. Fase 1 is in 2021 afgerond. De laatste woningen zijn in de verkoop. In fase 2 zijn we op dit moment bezig met de definitieve inrichting.

De Klamp is volop in ontwikkeling. In fase 1 wordt al volop gewoond en in fase 2 worden er veel huizen gebouwd.

Voor het buurtschap Unia zijn we bezig met het bestemmingsplan. Op het bestemmingsplan zijn twee bezwaren ingediend. Daarmee is het bestemmingsplan nog niet definitief vastgesteld en hebben wij het plan ingediend bij de Raad van State. Zij zijn bezig met de behandelingen van de bezwaren. Zolang het bestemmingsplan nog niet definitief is vastgesteld kunnen wij nog niet over gaan tot verkoop.

De verwachting voor De Hem is dat het bestemmingsplan voor de zomer 2022 ter inzage wordt gelegd.