Een eigentijds dorpje

Goutum-Súd

Goutum-Súd is een uitbreiding van Goutum. Goutum-Súd ligt tussen Techum en Goutum in een groene woonomgeving met watergangen, fiets- en wandelroutes. Goutum-Súd is geïnspireerd op de Friese terpdorpen.

Er zijn verschillende stedenbouwkundige en architectonische karakteristieken van deze terpdorpen toegepast bij het ontwerpen van Goutum-Súd. Deze aspecten zijn overigens niet klakkeloos gekopieerd. Integendeel! De 'oude voorbeelden' komen in een geheel nieuwe vorm terug. 

In Goutum-Súd zijn zo'n 240 betaalbare woningen, huur en koop gerealiseerd. Hierdoor blijft het open karakter en de dorpse sfeer voor altijd bewaard.

De woningen zijn zowel gesitueerd aan compacte, knikkende woonstraten als op ruime percelen. De groene woonomgeving met haar vele wandel- en fietsroutes en de gemeenschappelijke binnenterreinen zijn gedeelde kenmerken waar alle bewoners van kunnen profiteren. Goutum-Súd is met haar unieke en betaalbare woningen erg populair. 

Meer informatie over Goutum vindt u op www.goutum.info.