Bestemmingplan voor de Gemeente Leeuwarden

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.

Een bestemmingsplan bestaat uit 1 of meerdere kaarten, regels en een toelichting. Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Als basis voor de bestemmingsplannen is de structuurvisie De Zuidlanden.

Hieronder staat een overzicht van alle bestemmingsplannen voor De Zuidlanden:

De bestemmingsplannen staan op de website ruimtelijke plannen.
Toets de code achter het plan in en u komt direct bij het goede bestemmingsplan.

 • De Zuidlanden, plandeel Unia: NL.IMRO.0080.06024BP00-VG01
 • De Zuidlanden, plandeel Oost: NL.IMRO.008000000000PCP06003OH-
 • De Zuidlanden, plandeel Techum: NL.IMRO.008000000000PCP06004VG-
 • Leeuwarden plandeel Oost en Techum: NL.IMRO.0080.06015BP00-VG01
 • De Zuidlanden, plandeel Wiarda: NL.IMRO.0080.06003BP00-VG01 
 • De Zuidlanden, plandeel De Klamp: NL.IMRO.0080.06019BP00-VG01
 • De Zuidlanden, plandeel De Hem: NL.IMRO.0080.06025BP00-VG01
 • Bestemmingsplan Jabikswoude:
 • Wijzigingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel Jabikswoude: NL.IMRO.00800000PCP06016VG-
 • Leeuwarden – De Zuidlanden, restgebied en omgeving: NL.IMRO.0080.06012BP00-VG01
 • De Zuidlanden, plandeel akoestisch landschap: NL.IMRO.0080.06007BP00-VG01
 • De Zuidlanden, plandeel Overijsselselaan: NL.IMRO.0080.06004BP00-VA01
 • Goutum-Sud (voormalig kassencomplex): NL.IMRO.0080.06017BP00-VG01
 • Plan voor de zon: NL.IMRO.0080.00002BP00-VG01