Nieuwsoverzicht

Inrichting Nije Daam

31 maart 2020

De inrichting van deze weg is al enige tijd onderwerp van gesprek met onder andere het wijkpanel. Daarnaast hebben bewoners, tijdens de besluitvorming rond Unia, hun zorgen geuit over de veiligheid. Met het oog op de toekomstige werkzaamheden voor het buurtschap Unia is het belangrijk deze weg aan te pakken.

Lees meer

Afronding gesprekken Megagronden

10 maart 2020

Op dinsdag 10 maart heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden besloten dat de gemeente ongeveer 19 hectare grond in het plangebied De Zuidlanden koopt uit de boedel van Megahome.nl Beheer B.V.. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Lees meer

Uitnodiging tweede participatiedag De Hem 2020

9 maart 2020

Op maandagavond 23 maart organiseert Projectbureau De Zuidlanden de tweede participatiedag van De Hem. Wil je meedenken over dit nieuwe buurtschap of de eerste schetsen bekijken? Meld je dan aan via de email: info@dezuidlanden.nl.

Lees meer