Nieuwsoverzicht

Voortgang ontwikkeling Unia

23 april 2020

Van donderdag 12 maart 2020 tot en met woensdag 22 april 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage gelegen. We hebben inmiddels een aantal zienswijzen ontvangen.

 

Lees meer

Let een beetje op elkaar!

6 april 2020

De afgelopen tijd hebben wij berichten ontvangen van honden in de weilanden van De Zuidlanden. Wat men misschien niet of minder weet is dat in de weilanden veel dieren leven. Er zijn hazen met jongen, eenden, merkels, reizigers en ga zo maar door.
Door het loslaten van de honden lopen deze dieren gevaar. Dit is niet de bedoeling!

Lees meer

Inrichting Nije Daam

31 maart 2020

De inrichting van deze weg is al enige tijd onderwerp van gesprek met onder andere het wijkpanel. Daarnaast hebben bewoners, tijdens de besluitvorming rond Unia, hun zorgen geuit over de veiligheid. Met het oog op de toekomstige werkzaamheden voor het buurtschap Unia is het belangrijk deze weg aan te pakken.

Lees meer