Nieuwsoverzicht

Stremming Techum

7 september 2020

In verband met de definitieve inrichting van Techum is volgende week de Molkenkelder gestremd van maandag tot en met vrijdag.

Te voet en met de fiets is de school wel bereikbaar. Ook de Techumerpleats is bereikbaar.

In de bijlage treft u een overzicht aan waarin ook de bebording wordt aangegeven.

Lees meer

Update bruggen Wiarda

3 september 2020

De palen van alle drie bruggen en bouwkuipen zijn aangebracht. Op dit moment worden de hulpconstructies voor de landhoofden aangebracht.

Lees meer

Video De Hem

29 juni 2020

Senior adviseur stedenbouw Bert Bandringa vertelt in deze video de eerste stappen die zijn gezet in aanloop naar het concept stedenbouwkundig plan.

Lees meer

Straatnamen in De Klamp

16 juni 2020

We gingen op bezoek bij Rudie Koetje van de naamgevingscommissie. Zij bepaalt mede hoe de straatnamen tot stand komen. Wist je bijvoorbeeld dat het thema in Wiarda Fierljeppen is? En dat in Techum is gekozen voor het thema 'De Friese Boerenplaats'?

Lees meer