Nieuwsoverzicht

Voortgang ontwikkeling fase 2 De Klamp

9 juni 2020

De ontwikkeling van fase 1 De Klamp gaat voortvarend. De eerste bewoners zijn gesetteld, er zijn (project)woningen in aanbouw en voor nog een aantal gebieden geldt dat hier nog woningen in de verkoop gaan.

Lees meer

Vervanging kastanjebomen

8 juni 2020

De afgelopen tijd hebben wij berichten ontvangen over dode bomen langs de bleek in Techum. We gaan de bomen komend plantseizoen vervangen.

Lees meer

Winactie rainblocks

6 juni 2020

Een aantal weken geleden was er via Facebook en de website de mogelijkheid om je aan te melden voor de actie met de rainblocks. Gister was het de beurt aan de acht prijswinnaars om hun rainblocks in ontvangst te nemen.

Lees meer

Vertraging fietspad tussen Wiarda en De Klamp

4 juni 2020

Eerder dit jaar hebben we bekend gemaakt dat het fietspad dat Wiarda met het westelijk gelegen gebied van De Zuidlanden gaat verbinden in oktober open gaat. Voor de stukken fietspad aan weerszijden van de Wurdumerfeart, dus zowel van de zijde van De Klamp als van de zijde van Wiarda, gaat dat volgens planning. Maar voor de brug die over de Wurdumerfeart moet komen hebben we onverwacht vertraging opgelopen.

Lees meer

Werkzaamheden Hounsdyk

2 juni 2020

Vanochtend is de gemeente Leeuwarden begonnen met het aanbrengen van kantbelijning op de Hounsdyk. De belijning begint ter hoogte van de kruising met De Pôlle en stopt op de parallelweg van de Drachtsterweg.

Lees meer

Energietransitie Leeuwarden

27 mei 2020

In het kader van de energietransitie om minder afhankelijk te zijn van fossiele bronnen is ook de gemeente Leeuwarden op zoek naar alternatieven. Één daarvan is geothermie. 

Lees meer

Documenten voor digi-event De Hem

25 mei 2020

Op 8 mei organiseerde Projectbureau De Zuidlanden het digi-event van De Hem. Hier werden vragen gesteld. We hebben de vragen samengesteld en antwoorden geformuleerd. Deze vindt u hier.

Lees meer

Verwijderen bebording

14 mei 2020

Er is een een start gemaakt met het opruimen van de oude borden en de hekwerken. De bouwroute wordt er ook uitgehaald. Dit doen we omdat de aannemer volgende week start met de werkzaamheden van het woonrijp maken in het buurtschap Techum. Er wordt gestart bij It Uleboerd.

Lees meer