Nieuwsoverzicht

Afronding gesprekken Megagronden

10 maart 2020

Op dinsdag 10 maart heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden besloten dat de gemeente ongeveer 19 hectare grond in het plangebied De Zuidlanden koopt uit de boedel van Megahome.nl Beheer B.V.. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Lees meer

Uitnodiging tweede participatiedag De Hem 2020

9 maart 2020

Op maandagavond 23 maart organiseert Projectbureau De Zuidlanden de tweede participatiedag van De Hem. Wil je meedenken over dit nieuwe buurtschap of de eerste schetsen bekijken? Meld je dan aan via de email: info@dezuidlanden.nl.

Lees meer

AANLEG GROEN IN GOUTUM SÚD

27 februari 2020

Op 10 februari zijn we begonnen met de aanleg van het groen in Goutum-Súd. Dit duurt tot de tweede week van april. De bewoners worden middels brieven op de hoogte gehouden over de voortgang van de werkzaamheden.

Lees meer

Informatieavond bruggen in Wiarda

25 februari 2020

Afgelopen maandagavond werd de informatieavond over de bruggen in Wiarda georganiseerd. De avond in de Eco Iglo werd goed bezocht en er werden de nodige vragen gesteld over de aan te leggen bruggen.

Lees meer

Werkzaamheden Wergeasterdyk

14 februari 2020

Jelle Bijlsma Bv is gestart met werkzaamheden voor het bouwrijp maken van De Klamp fase 2. Het gaat hierbij voornamelijk om het aanleggen van kabels en leidingen in het gebied.

Lees meer