Duurzaamheid zit verweven in het plan

Zo zuinig mogelijk met energie

Unia

Het vijfde buurtschap is in voorbereiding. Dit gebied ligt ten zuiden van Techum, nabij de Rijksweg (N31, Wâldwei) langs de Wurdumerfeart waar het een mooie aansluiting heeft op een uitgebreid sloepenroutenetwerk.

Door de recente (22 april 2020) aankoop van een aantal gronden uit de failliete boedel van Megahome bv. is er voor Unia meer ruimte ontstaan om te ontwikkelen aan de oostzijde van de Wurdumerfeart. We noemen dit gebied Unia-oost. We spreken nu van Unia fase 1 en Unia-oost. Op dit moment concentreren we ons op de ontwikkeling van Unia fase 1

Unia fase 1
Unia wordt een dorps buurtschap met circa 200 woningen. Duurzaamheid zit verweven in het plan en daarmee is het ambitieus en toekomstbestendig. Duurzaamheid komt in verschillende thema’s terug. De thema’s zijn materiaalgebruik, energie, wateradaptatie, verkeer, sociale duurzaamheid en ecologie.

In het plan zijn allerlei maatregelen genomen om zo zuinig mogelijk met energie om te gaan. Ook is er weer een stap verder gegaan met mobiliteit. In het midden van Unia wordt een autovrij park ingepast dat tevens een veilige en rustige plek is om te spelen en om elkaar te ontmoeten. Deze plek zal samen met de bewoners worden ontworpen en ingericht. Hiermee wordt ook de sociale controle en het onderlinge contact vergroot. Het plan is ingepast in de landschappelijke omgeving en omringd door water en groen.

In Unia vind je ook weer een variatie aan woningen terug. Er worden vrije kavels gerealiseerd, rijwoningen en twee-onder-een kapwoningen. Ook zijn er bijzondere woonvormen voorzien. Zo is er bijvoorbeeld aan de westzijde een ruim opgezette landelijke invulling in de vorm van wonen in de boomgaard.

Aan de noordzijde is een grote waterpartij met een groene rand van natuurlijke rietoevers waardoor er een zichtbare en robuuste buffer met Techum is. Dat wordt nog versterkt door een lange brug over het Ald Djip.

Op het bestemmingsplan zijn twee bezwaren ingediend. Daarmee is het bestemmingsplan nog niet definitief vastgesteld en hebben wij het plan ingediend bij de Raad van State. Zijn zijn bezig met de behandelingen van de bezwaren.

Zolang het bestemmingsplan nog niet definitief is vastgesteld kunnen wij nog niet over gaan tot verkoop.

 

Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen
Appartementen
Rijwoningen
Twee onder een kap
Vrije kavels
Vrijstaande woningen

Planning Buurtschap Unia

Op dit moment zijn de grondwerkzaamheden begonnen.

Fasering van de ontwikkeling van buurtschap Unia

Fase 1

Fase 1 bij Unia houdt in dat we bezig zijn met besluitvorming en realisatie van het eerste deelgebied van Unia. In samenwerking met een klankbordgroep wordt het bestemmingsplan uitgewerkt. 

  • Het stedenbouwkundigplan en het bestemmingsplan zijn vastgesteld. Meer informatie over dit traject vindt u onderaan deze pagina bij downloads.

    De grondwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

    Juni 2022

Periode: 2017 - 2023

Fase 2

toekomstige ontwikkeling

Door de recente (2019) aankoop van een gedeelte van de gronden uit de failliete boedel van Megahome is er ruimte ontstaan om ook aan de oostzijde van Unia (langs de Wergeasterdyk) te ontwikkelen. Er is voor gekozen om eerst fase 1 verder uit te werken voordat bij fase 2 overgaan tot planontwikkeling.

Juni 2022 

 

Periode: 2022